[عنوان ندارد] - چهارشنبه یازدهم مرداد 1391
[عنوان ندارد] - یکشنبه سیزدهم آذر 1390
نسبت اسلام و حقوق بشر در تلوزیون رسا - یکشنبه بیستم شهریور 1390
فلسفه اسلامی در تلوزیون فارسی بی بی سی - یکشنبه بیستم شهریور 1390
حسین ، مکتب کرامت و عدالت - 3 - شنبه بیست و هفتم آذر 1389
حسین ، مکتب کرامت و عدالت - 2 - سه شنبه بیست و سوم آذر 1389
حسین ، مکتب کرامت و عدالت - 1 - سه شنبه بیست و سوم آذر 1389
رابطه دین و اخلاق در تلوزیون فارسی بی بی سی - دوشنبه بیست و دوم آذر 1389
صفات باری ، کلام باری - دوشنبه بیست و یکم دی 1388
برهان شر و اخلاق باور ، پاسخ دکتر فنایی به دفاعی از مساله شر - شنبه هجدهم مهر 1388
[عنوان ندارد] - پنجشنبه شانزدهم مهر 1388
فلسفه اخلاق در قرن بیستم - چهارشنبه پانزدهم مهر 1388
دین در ترازوی اخلاق - شنبه یازدهم مهر 1388
چگونه قرآن را تفسیر کنیم؟ - دوشنبه ششم مهر 1388
پلورالیزم دینی و پلورالیزم اخلاقی - یکشنبه پنجم مهر 1388
سرشت تاریخی دین و نقش آن در فهم و تفسیر متون دینی - یکشنبه پنجم مهر 1388
کفر، ایمان و حجیت معرفت‌شناختی دلایل درون دینی - یکشنبه پنجم مهر 1388
حقانیت اسلام و پلورالیزم دینی؟ - یکشنبه پنجم مهر 1388
دیالوگ قرآن با کافران: توهین یا تبیین؟ - یکشنبه پنجم مهر 1388
دین یا جنگل حیوانات؟ - یکشنبه پنجم مهر 1388
قرآن محمدی یا قرآن گنجی؟ - یکشنبه پنجم مهر 1388
نقد دکتر ابوالقاسم فنايی بر اکبر گنجی - شنبه چهارم مهر 1388
ملاحظاتی در باب اخلاق و ادب روشنفکری[1] - جمعه سوم مهر 1388
از تعبد در دین تا تعبد در فلسفه - پنجشنبه دوم مهر 1388
[عنوان ندارد] - پنجشنبه دوم مهر 1388
از مدرنیته اسلامی تا اسلام مدرن - چهارشنبه یکم مهر 1388
رابطه‌ی عقل و وحي (٢) - یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388
رابطه‌ عقل و وحی(۱) - یکشنبه بیست و نهم شهریور 1388
اخلاق دشمنی - چهارشنبه بیست و پنجم شهریور 1388
احیای فکر دینی (2) - سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388
احیای فکر دینی (1) - دوشنبه بیست و سوم شهریور 1388
مهدويت و دمکراسي ؛ محل نزاع كجاست؟ - جمعه بیستم شهریور 1388